אין בור עמוק

טרנספוזיציהנקה x
אDין בור עמוBmק מקוGם שהוא רחוAק
אין הEmר שהוא גבוAה מאהבתוD
איDן יום קודBmר מדבGר או ים סועAר
דבEmר שהוא מעAבר לאהבתDו

Emאהבת ישוAע כבר שילמDה את המחיBmר
Emהוא הלך לצלAב למות עבוDר חוטאיםD
Emהרועה הטוAב שלנו שDה האלוהיBmם
קורבן תמיEmם   A

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה