אין אחד

טרנספוזיציהנקה x
 איCן אחד, אין אחד
נפלא כמו ישוFע
(לGא, לא, לא, לא).
איCן אחד, אין אחAmד,
נפלא כמוהDmו - Gאו-הו-הו.

איCן אחד, אין אחד
נפלא כמו ישוF---עG, 
הוא הנפלCא שקייAmם
הוא מעDmל ומעבGר לכלC.

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה