איך זה אפשרי

טרנספוזיציהנקה x
איך זה אCפשרי שבורGא עולAmם
בא בדמFות אדCם לכפGר בדCם
איך זה אCפשרי שעצמGו השפיAmל
ובמחיFר יקר חטאGיי הסיCר
כי הוא אFל ריבון ועמAmנואל
בחסדFו הרב אותGי שחרFר

איך זה אפשרי שהוא אל רועי
יהיה שופטי, אך גם פודי
איך זה אפשרי שאותי ירצה
ובין בניו אותי ימנה
כי הוא אביעד, בא אל העולם
מכסאו ירד, שה תמים מושלם

איך זה אCפשרי שעוד יוGם יבוAmא
ואותFי י-קCח להיוGת איתCו
איך זה אCפשרי שאנGי אראAmה
איך את דFמעתי הוא יסיGר, ימחCה
כי הוא כךF אמר בדברAmו כתוב
גואלFי הוא חי, נאמGן, אהוFב

איך זה אCפשרי שאחרGי כל זאתAm
את עיניFי פקחCת כעGת לראותC
שזה אCפשרי רק בחGסדך Am
תודהF אדון על אהGבתך C

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה