אודך בקהל רב

(עירית איפרת)

טרנספוזיציהנקה x
אודDך בקהל רב
בעם עצום אהללך!

Dנפשנו מחכה לך
Gליום שבו נרAאה אותך
Dבלב אחד כל גוי כל עם
יכיGרו כי משיח קAם

Dשמחה גדולה ימלוך האל
Gכל הבריאה תשAיר הלל
Dמכל אומה עם ולשון
נקרGא בקול הניצחAון!

Dעם עננים גבורה כבוד
Gעם מלאכים תשוAב בהוד
Dכל עין אז תראה שובך
וכGל לשון תודה שמAך

Dאותך ישוע נחזה
Gבקרבתך תמיAד נהיה
Dתשים עלינו את שלומך
לעוGלמים נגדיל שמAך

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה