אהלל אותך לנצח

טרנספוזיציהנקה x
Emקח את כל חיCי אדון, Dקח את כל ימEmי
ושמCור עלי מלסטDות ימין או שמEmאל
היCה אתה כוליD ב-כBל

Cאהלל אותךG לנצח Dישוע אדונEmי
Cאהלל וGאשבח Dאתה גואל חיBי

Emזה לא בא בחיCל אדם Dוגם לא בכוEmח רם
כי אCם ברוח אדונDי צבאוEmת
הפועCל בחסדDו בלבבוBת

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה