אהבת אותי ראשון

(יהודה מוריסון)

טרנספוזיציהנקה x
בכל דבGר שאעשDה, אוהEmב אותך אדוDן
כי אהCבת אותDי ראשGון

 בכל לביC,    D אוהGב אותך אדוEmן
בכל נפשCי   ,D כוחיG ומאודיEm
בכל לביC,    Dאו--הGב אותך אדוEmן
כי אהCבת אותיD ראשוGן

בכל מקוGם שאהיDה, אוהEmב אותך אדוDן
כי אהCבת אותיD ראשוGן

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה