אהבת אותי ראשון

(יהודה מוריסון)

טרנספוזיציהנקה x
בכל דבGר שאעשDה, אוהEmב אותך אדוDן
כי אהCבת אותDי ראשGון

 בכל לביC,    D אוהGב אותך אדוEmן
בכל נפשCי   ,D כוחיG ומאודיEm
בכל לביC,    Dאו--הGב אותך אדוEmן
כי אהCבת אותיD ראשוGן

בכל מקוGם שאהיDה, אוהEmב אותך אדוDן
כי אהCבת אותיD ראשוGן

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה