אהבתי הראשונה

טרנספוזיציהנקה x
כשאתCה נמצא במקום הזה
Dאין דבר יותר חשוEm---בD ממךC

אני נדהCם מהיופי שלך
אני נדהDם מהיופי שלך
אני נדהEmם מהיופיD שלךC

Gאהבתי הראשונה
Emאהבתי היחידה
Dאין דבר שארצה יותר ממךC

Cטעמתי Dוראיתי, Emטעמתי Cוראיתי
Cשאתה טוב אלי, Dשאתה טוב אלי
ולEmא אפסDיק לחפCש עד שאראה אותך

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה