אדוני חילי

טרנספוזיציהנקה x
ישAוע הוא אוDר בכF#mל דרכEיי
גAם בגיDא צלמEוות
הוAא תמיד טוD-ב וF#mנא-מEן
אשAא אליDו עינEיי
דבDר אלוהים, נר לרגלי,
אF#mדו--נAי חיילEי

 אAדו--נEי, אדונDי חיילEי
ויישDם רגלBmי כאDיי-לוEת
ועAל במותEי תדריכDני   E
למנצDח ב-EנגינותAיי

וAא--נEי באדונDי אעלוזה
אAגילEה באDלוהי יישעי
חAדוו--Eת אדוניD מעוזי היא
ואAת חייE נתתDי לו

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה