אדוני אהובי

(שלי זייגר)

טרנספוזיציהנקה x
אשפEוך לפניBך את ליבAי, את ליבBי
אודEה בפניBך אהבBתי, אהבAתי,
כי אתAה אדBוני אהוEבי.

אתA--ה  Bאדו-C#mני אהוAבי,
אתAה מריC#mם ראש Bי.
כי אתAה אדBוני,
אתAה אדBוני,
אתAה אדBוני אהוEבי.
eoc

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה