אדוני אהובי

(שלי זייגר)

טרנספוזיציהנקה x
אשפEוך לפניBך את ליבAי, את ליבBי
אודEה בפניBך אהבBתי, אהבAתי,
כי אתAה אדBוני אהוEבי.

אתA--ה  Bאדו-C#mני אהוAבי,
אתAה מריC#mם ראש Bי.
כי אתAה אדBוני,
אתAה אדBוני,
אתAה אדBוני אהוEבי.
eoc

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה