אדוני אדוננו (כי אראה שמיך)

טרנספוזיציהנקה x
כF#mי אראה שמG#mייך מעשC#mי אצבעותיAך
F#mירח וכוG#mכבים כונC#mנת

F#mמה אנוש כי תG#mזכרנו, בן אדC#mם כי תפקדAנו
F#mותחסרG#mהו מעט מאלוהC#mים

וכבG#mוד והדAר תעטרBהו 2x

אדונAי-- Bאדונ-C#mנ---וB, מה אדיAר שמךB בכל האC#mר--ץB
אדונAי-- Bאדונ-C#mנ---וB, מה אדיAר שמךB, מה אדAיר שמךB
מה אדיAר שמךB בכל האC#mרץ

כנס הלל

״הדור הבא״ 2021

29-31.8.21 | נתניה, ישראל

גלילה למעלה