אדון אתה טוב

You Are Good

טרנספוזיציהנקה x
אדEון אתה טוב
ולBעולם חסD----דAך

Aבכל לשון, מכל עBם ואומה
מCדור לדור נשDיר על טובך


נהE-לל-ךB     Dהללויה, הAללויה
נה-Eלל---Bך על מי D  שאתAה
נה-Eלל---Bך.  ,Dהללויה, הAללויה
נהEל---לBm---ך על מי שאתCה

טוב אתהE בכל עDת
בכEל עת טוDב  אתBbה

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה