אגנוס דאי

Agnus Dei

טרנספוזיציהנקה x
הAל--לDו---יAה,  הללAויה
כי Dמלך אEלוהי צבאAות
הAל--לDו---יAה הלAלויה
כי Dמלך אEלוהי צבאAות
הAלל-ויDה


קדוAש, קדוAש
אתה ישוע, אלוהF#mי  צבEאות
ראוי הוא השDה, ראוי הוא השDה
אמן

כנס הלל

״הדור הבא״ 2021

29-31.8.21 | נתניה, ישראל

גלילה למעלה