אגילה

טרנספוזיציהנקה x
גCם אם השמש תפסיק לבעור
Amוהשמים יתחילו ליפול
אגילה G אגילהF

כCשהעולם כולו נגדי
אני יודע שאתה איתיAm
אגילה  GאגילהF

גGם כי אלך Fבגיא צלמוות
עGדיין אבטח Fבך בך צורי

אגילה Gבך C
אFגילה Cבך
אCגילה Gבך
אגילה F

כנס הלל

״הדור הבא״ 2021

29-31.8.21 | נתניה, ישראל

גלילה למעלה