אגילה

טרנספוזיציהנקה x
גCם אם השמש תפסיק לבעור
Amוהשמים יתחילו ליפול
אגילה G אגילהF

כCשהעולם כולו נגדי
אני יודע שאתה איתיAm
אגילה  GאגילהF

גGם כי אלך Fבגיא צלמוות
עGדיין אבטח Fבך בך צורי

אגילה Gבך C
אFגילה Cבך
אCגילה Gבך
אגילה F

גלילה למעלה