אגילה

טרנספוזיציהנקה x
גCם אם השמש תפסיק לבעור
Amוהשמים ותחילו ליפול
אגילה G אגילהF

כCשהאולם כולו נגדי
אני יודע שאתה איתיAm
אגילה  GאגילהF

גGם כי אלך Fבגיא צלמוות
עGדיין אבטח Fבך בך צורי

אגילה Gבך C
אFגילה Cבך
אCגילה Gבך
אגילה F

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.