אביר ישראל

טרנספוזיציהנקה x
ישAbוע אתה, אבFmיר ישראל, נלDbחמת על חיEbי
ביטAbלת כל שלטון, כל סמFmכות, כל שררה (X2)
כDbדי שאצעד בניצחEbון

את כל לDbבי, אEbתן לך
גם את חDbיי, אקEbדיש לך

אבחר להAbלל אותך, אדFmון   
ב--Dbכ-ל דEbבר היAbום Db
איה עוקצך מוות?Fm
אAbיה ניצחונך?
הוDbבסת בצלב ביEbשוע
כי לAbזאת הוא ניגלה, להFmפר כל פעולה
שמכDbוונת נגד בחיEbריו

אבחר להAbלל אותך, אדFmון    
ב-Dbכ-ל דEbבר היAbום  Eb   Bm   Db

ניFmצחת על הצEbלב אדDbון
פדFmית אותי מאבDbדון
סלFmלת לי דEbרך לאDbב
וריFmצית או----תי אלDbיו  Eb

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה