אבינו מלכנו

טרנספוזיציהנקה x
אDmבינו מGm---לכDmנו, אDmבינו מDmל---כGmנו
הושGmיענו ממAוות, הציGmל-נו בAחסד
הוציGmאנו מAבית עבDmדים, אבAינו מלכDmנו

גלילה למעלה