פקח את עיני ליבי – إفتح عيىي يا ربي باللغتين العبرية والعربية مع نطق اللغة الإنجليزية [Open the Eyes – Hebrew and Arabic]

هذه اغنية مترجمة من الانجليزية

غير السلم الموسيقيأعاد التشغيل x
פGקח את עיני ליבי אדון
Pkach et eynei libi Adon
افتح عيني يا ربي
Eftah ‘eney ya rabi

פDקח את עייני ליבי
Pkach et eynei libi
افتح عيني عليك
Eftah ‘eney alaik 

אני רCוצה לראות אותך
Ani rotseh lirot otcha
عايز أشوفك
Ayaez ashofak

אני רוצה Gלראות אותך
Ani rotseh lirot otcha 
عايز أشوفك
Ayaez ashofak 


Chorus/פזמון/الجسر

EmלראוDת אותך רם ונישא
Lirot otcha ram ve'nisa
أشوفك عالي فوق الكل
Ashofak ‘ali fook elkol

זCוהר באור קודDשך
Zoher b'or kodshecha
حبك يملا قلبي وكياني
Hobak yamla’ albi wa kyani

EmשDפוך את רוחך
Shpoch et Ruchecha
تملك علي بالحب
Tamalak ‘alay bl hob

כששרים קCדוש קדוש קדוש
k'she sharim kadosh, kadosh, kadosh
وأعيش لك كل يوم في حياتي
Wa a’eesh laka kol yom fe hayate


BRIDGE/גשר/الجسر

קGדוש קדוש קדוש
Kadosh, kadosh, kadosh باسبحك يا إلهي
Basabahak ya elahi OR Kodus, kodus, kodus
 קDדוש קדוש קדוש
Kadosh, kadosh, kadosh باسبحك يا إلهي
Basabahak ya elahi OR Kodus, kodus, kodus
קCדוש קדוש קודש
Kadosh, kadosh, kadosh باسبحك يا إلهي
Basabahak ya elahi OR Kodus, kodus, kodus
אני רוצה לראGות אותך
Ani rotseh lirot otcha عايز أشوفك
‘ayez ashofak

تسجيل الدخول

تسجيل الدخول أو التسجيل لإنشاء ومشاركة قوائم التشغيل

انتقل إلى أعلى