טרנספוזיציהנקה x

ישוGע, נרומEmם אותך,
Cונכריז את מלכותךG
בעEmמדך בקרבBmנו
AmנהלCל אותך בשDיר

lp_chorus
ובEmחייBmנו בנה מEmלכותך
CובחיDינו בנה מGלכותךEm
CובחייDנו בנה מGלכותךEm
בוא ישAmוע, קח אDת מקומךG

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.