טרנספוזיציהנקה x

lp_chorus
אFבEmא, אAmבא,
ילדFיך רעבים,Em ילדיDmך רעבים

קרFא לנו לשולחEmן כי אז נרAmוץ ונבוא, נבוא אליך
קרFא לנו לשולחEmן כי אז נרAmוץ ונבוא
קרFא לנו לשולחEmן כי אז נרAmוץ ונבוא, נבוא אליך
קרFא לנו לשולחEmן כי אז נרוץ ונDmבוא

lp_chorus
אFבEmא, אAmבא,
ילדFיך רעבים,Em ילדיDmך רעבים

ערכת לי שולחFן בכל הבלאגEmן,
ערכת לי שולחAmן באמצע חיי,
אמרת לי בוFא, שב, אכול ושתה
בוא שב אEmכול ונוDmח
ערכת לי שולחFן בכל הבלאגEmן,
ערכת לי שולחAmן באמצע חיי,
אמרת לי בוFא, שב, אכול ושתה
בוא שב אכEmול...בוDmא!

lp_chorus
אFבEmא, אAmבא,
ילדFיך רעבים,Em ילדיDmך רעבים

בוFא, שב, אכול ושתה, בEmוא, שב, אכול ונAmוח
בוFא, שב, אכול ושתה, בEmוא, שב, אכול ונDmוח
בוFא, שב, אכול ושתה, בEmוא, שב, אכול ונAmוח
בוFא, שב, אכול ושתה, בEmואDm!

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.