יברכך

ברכת הכהנים

טרנספוזיציהנקה x

יGברCכDך וGישמ#D/FרךEm, יברCכDךDsus
יGאCר אדDני פנGיו אל#D/FיEmך ויחוCנDךDsus

יGברCכDך וGישמ#D/FרךEm, יברCכDךDsus
יGשCא אדDני פנGיו אל#D/FיEmך ויחוCנDך

lp_chorus
ויAmשם לFך שלCום, שGלום
ויAmשם לFך שלCום, שB7לום

גלילה למעלה