טרנספוזיציהנקה x

חונEmה מלאך אDדוני
סבCיב, סבDיב ליEmראיו
חונEmה מלאך אDדוני
סבCיב ויDחלצEmם

טGעמו וראDו כי טוב,
Cטוב אדונB7י
Gטעמו וראDו כי טוב,
Cטוב אDדונEmי

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.