הסכמת הורים להדפסה

אנו מבקשים  מכל אחד שמגיע לכנס לקרוא, להדפיס, לחתום ולהביא את דף ״הסכמת הורים״.

בלי דף החתום הזה, אי אפשר להכנס לכנס.

גלילה למעלה