הסכמת הורים להדפסה

אנו מבקשים  מכל אחד שמגיע לכנס לקרוא, להדפיס, לחתום ולהביא את דף ״הסכמת הורים״.

בלי דף החתום הזה, אי אפשר להכנס לכנס.

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה