הסכמת הורים להדפסה

אנו מבקשים  מכל אחד שמגיע לכנס לקרוא, להדפיס, לחתום ולהביא את דף ״הסכמת הורים״.

בלי דף החתום הזה, אי אפשר להכנס לכנס.

כנס הלל

״הדור הבא״ 2021

29-31.8.21 | נתניה, ישראל

גלילה למעלה