טרנספוזיציהנקה x

הAmנה ברכCו אGת אדAmני, כל עבGדי אדAmני
הAmנה ברכCו אGת אדAmני, כל עבGדי אדAmני
העומDmדים בבית אדAmני בלילות, העומDmדים בבית אדAmני
העומDmדים בבית אדAmני בלילות, בליGלות, בליAmלות
שAmאו ידיכם קודש וברGכו, ברEכו את אדAmני
שAmאו ידיכם קודש וברGכו, ברEכו את אדAmני
יברDmכך יבGרכך אדAmני מציון, עוGשה שמEיים ואAmרץ
יברDmכך יבGרכך אדAmני מציון, עוGשה שמEיים ואAmרץ

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.