הודו לאדוני כי טוב

קלאסי

טרנספוזיציהנקה x

הודEו לאדוני כי טBוב,
כי לAעולם חסדBו
הודEו לאדוני כי טBובF#m
כי לEעולBם חסדEו

lp_chorus
הודEו, הודBו, הודAו, הודו
הודEו לאדוני כי טוBב
הודEו, הודBו, הודAו, הודו
הודEו לאדונBי כי טוEב

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה