כללי התנהגות להדפסה וחתימה

אנו מבקשים  מכל אחד שמגיע לכנס לקרוא, להדפיס, לחתום ולהביא את דף ״כללי התנהגות״.

בלי דף החתום הזה, אי אפשר להכנס לכנס.

כנס הלל

״הדור הבא״ 2021

29-31.8.21 | נתניה, ישראל

גלילה למעלה