כללי התנהגות להדפסה וחתימה

אנו מבקשים  מכל אחד שמגיע לכנס לקרוא, להדפיס, לחתום ולהביא את דף ״כללי התנהגות״.

בלי דף החתום הזה, אי אפשר להכנס לכנס.

גלילה למעלה