כללי התנהגות להדפסה וחתימה

אנו מבקשים  מכל אחד שמגיע לכנס לקרוא, להדפיס, לחתום ולהביא את דף ״כללי התנהגות״.

בלי דף החתום הזה, אי אפשר להכנס לכנס.

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה