אתה קדוש

טרנספוזיציהנקה x

כולEיD מAשתחווה לפניEך
אלוהEי צבאDות אל גיבוAר אל שדEי
לכבוEד שמךBm הכF#mל נברAא בידEך
ואתEה, ואתBmה גם הסכF#mנת כAל דרכEי

lp_chorus
אF#mתה קדוC#mש נישDא מעAל השמיBים
אF#mתה קרוC#mב שוכDן בתוAך ליביE
אF#mתה קדוC#mש אין כמוDך בAשמייBם
אF#mתה קרוC#mב, תמיDד אתAה עימEי E A D

לפנEי הווסDד תבAל אתה הייEת
יודEע הכDל, יודAע גם את שמEי
אבוEא, אבוBmא לF#mפני כAס כבודEך
בזכEות דמBmו של ישוF#mע מAושיעEי
גלילה למעלה