אשירה לאדוני

טרנספוזיציהנקה x

ואנEי בחסדך בטAחתי,
יגל ליבEי בישועתךB
ואנF#mי בחסדך בטAחתי,
יגל ליבF#mי בישוBעתךE

אשירה להB', אשירה להC#m'
אשAירה להE' כי גמBל עלEי
אשירה להB', אשירה להC#m'
אשAירה להE' כי גמBל עלEי
גלילה למעלה