ארוממך אדון

I Will Exalt

טרנספוזיציהנקה x

1. זקDוק אני רק לקרבתך
אותBmך אהלל, רק אותך אדרוש
בלעGדיך, בלעדיך אין A משמעות

2. נוכחDותך כאוויר לנשימה
לBmך שירי ואהבתי
בלעGדך, בלעדיך אין ביAחיים

lp_chorus
ארומGמך אדAון, ארומBmמך #A/CאדוןG
אין אל אGחר דומDה לךA
ארומGמך אדAון, ארומBmמך #A/CאדוןG
אין שם אGחר רם DונישאA

lp_bridge
לDא יהיה עוAד כמוך
איBmן אחAר זולתGך
אתה לבDדך ראAוי לתהGילה

גלילה למעלה