ארוממך אדון

״I Will Exalt You Lordמתורגם מ״

טרנספוזיציהנקה x

זקDוק אני גם לקרבתך

אותAך אהלל, אותך אדרוש

בילGדך, בילBmדך אין לי AחייםG

נוכחDותך כאוויר לנשימה

לAך שירי ואהבתי

בילGדך, בילBmדך אין מAשמאותG

ארומGמך אדAון, ארומBmמך #A/CאדוןD

אין אל אחGר דומBmה לךA

ארומGמך אדAון, ארומBmמך #A/CאדוןG

אין שם אGחר רם BmונשאA

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.