אין שם אחר

טרנספוזיציהנקה x
אֵDין שֵׁם אַחֵAר הַנִיתַGן לִבְנֵי אָדָDם,
Gתָּחַת הַשָׁמַיִAם, Gתָּחַת הַשָׁמַיִAם.
אֵDין שֵׁם אַחֵAר הַנִיתַGן לִבְנֵי אָדָDם,
וּבוֹEm עֲלֵיAנוּ לְהִוַושַׁDעD7.

lp_chorus
אֵGין שֵׁם אַחֵAר, F#mאֵין שֵׁם אַחֵBmר,
מִלְבַEmד יֵשׁוּעַ הַמָשִׁAיחD.
Emאֵין שֵׁם אַחֵAר, F#mאֵין שֵׁם אַחֵBmר,
כִּי אֵEmין יְשׁוּעָAה בְּאַחֵDר.

גלילה למעלה