אביר ישראל

טרנספוזיציהנקה x

ישAbוע אתה, אבFmיר ישראל, נלDbחמת על חיEbי
ביטAbלת כל שלטון, כל סמFmכות, כל שררה (X2)
כDbדי שאצעד בניצחEbון

את כל לDbבי, אEbתן לך
גם את חDbיי, אקEbדיש לך

אבחר להAbלל אותEb/Gך, אדFmוןFm/Eb
בDbכל דEbבר היAbום Db

אAbיה עוקצך מוות? א[Fmיה ניצחונך?
הוDbבסת בצלב ביEbשוע
כי לAbזאת הוא ניגלה, להFmפר כל פעולה
שמכDbוונת נגד בחיEbריו

אבחר להAbלל אותEb/Gך, אדFmוןFm/Eb
בDbכל דEbבר היAbום Eb BBm Db

ניFmצחת על הצEbלב אדDbון
פדFmית אוFm/Ebתי מאבDbדון
סלFmלת לי דEbרך לאDbב
וריFmצית אFm/Ebותי אלDbיו Eb
גלילה למעלה