ריבון עולם

טרנספוזיציהנקה x
1. באתי לפנCיך, להלAmל אותך
נפלאFים הם מעשיך ואהDmבתך גדולGה

פזמון: ריבון עולCם נפלאות הנך עושAmה
אין כמוך אדונFי, אין כמDmוך אדונGי

2. ישוע אין כמCוך, אדונAmינו לכבודךF נרים ידים
ונקרDmא גם בשמךG