הגיבור של הסיפור

טרנספוזיציהנקה x
1.Em את-Cה, מי כמותךD? אשר היAmה מבראשית
Emאין דומCה לךD
Emכל הבריאCה מחכDה בכיAmסופים
Emמה שמךC מה שם בנךD

2.Em אתה הייCת בראשDית עם האAmלוהים
Emהכל נהיCה על ידךD
Emבך היCו החייDם והאוAmר לבני אדם
Emחסד וCאמת D

גשר: הרCי הכל ממךEm--- Dהכל דAmרכיך
וCהכל אלEmיך   D

פזמון:הגיבור של הסיפGור, הדמות המרכזEmית
העולם סובב סביבךC לא -D סביביG
היDה המרכGז, לך אשתחוEmוה
אלוהים בורא עולCם, ישDוע  G

סיום: Cיתגד-Emל-- CויתקדEmש
Cירו-מEmם ויתנשDא
CיתברEmך-- CוישתבEmח
Cהשם מעEmל כל שDם