תן לאש ליפול

1.אGנו צמאים לךD, בGוא גלה אCת פנDיך, אGנו צמאים לךD ישוע בוCא אGנו צמאים לךD, בוGא ושפוך אCת רוחDך, אGנו צמאים לDך ישוע בCוא פזמון: תן לאDש לפוEmל, תן לאCש לפול, תן לאDש לפוEmל, תן לאCש לפול גשר: הבDאת אותנו אCל המעייGן, נהDר עצום של אCש זורם ממGך הבDאת אותנו אCל המעיEmין לשתות ולהDימלא בCך

רק עם ישוע

1. רַGק עִם יֵשׁוּDעַ נִCתְהַלֵּךְ יוֹם יוֹם, וּGבְכָל מָקוֹם! רַGק עִם יֵשׁוּDעַ, רַCק עִם יֵשׁוּעַ בִּלְבַGד! 2. נִGתְהַלֵּךְ בָּאוֹר וְנִCתְהַלֵּךְ בַּחוֹשֶׁךְ, נִDתְהַלֵּךְ יוֹם יוֹם, וּGבְכָל מָקוֹם; נִGתְהַלֵּךְ בָּאוֹר וְנִCתְהַלֵּךְ בַּחוֹשֶׁךְ, רַDק עִם יֵשׁוּעַ בִּלְבַGד!

רק אתה ראוי

1. בבEוקר ובעBרב בשמחC#mה ובעAצב אהלEל אותך ישBוע לתמAיד. אEם זה כאן באBרץ או איתךC#m בשמAים אהלEל אותך ישBוע לתמAיד עם כC#mל הנשמBה, אהלAל רק אותךB ועם קוC#mל צעקBה, ארומAם את שמךB פזמון: רEק אתה ראBוי רC#mק אתה ראוAי רEק אתה ראBוי לתהילותAי

רץ אל המטרה

1. Gביום שנושעתי, ישוע Cנתן לי חיים חדשDים Gקודם עבד לחטא הייתי, ועכשCיו אני בריאCmה חדשה Gעם המשיח אתמיד, Cחסדו ושלומוD הוא נותן לGי שמחה ממלאת את חיי, Cאיתו בשמים אחיCmה לעולם פז': אני רGץ אל המטרה, המטרה ישוע בCו יש לי חיים ישוAmע המשיDח, אורי(G) 2. Gלא המוות ולא החיים, Cלא ההווה ולDא העתיד…

רפא את ארצך

1. אDנו דורשAים, ישBmוע – בשמךG אDת ישועAת, ישועBmת עמךG שבורDים בידAיך, וצמאBmים לרוחךG שמDע זעקותAינו, ורפBmא את ארצךG 2. פרוBmש כנפGיך, עלDינו, ישAוע רBmד והיGה אלוהDי ישראAל פרBmוש כנפGיך, עליDנו, ישוAע שBmים רעGב לדברךD

רני רני בת ציון

פז': רָEנִּי, רָנִּי Amבַּת צִיּוֹן, Gהָרִיעוּ Dmיִשְׂרָאֵל! שִׂEמְחִי וְעָלְזִי Amבְּכָל לֵFב, Eבַּת יְרוּשָׁלַיִAmם! Dm Am 1. Dmהֵסִיר הַשֵׁEם מִשְׁפָּטַיךְ, Dmפִּנָּה אוֹיבֵEךְ, Amמֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל,Gאֲדוֹנָי, Fבְּקִרְבֵּךְ. Dmאַל תִּירָאִי! 2. Dmבַּיוֹם הַהוּEא יֵאָמֵר DmלִירוּשָׁלַיִEם, Amאַל תִּירָאִי,G צִיּוֹן,F צִיּוֹן, Dmאַל יִרְפּוּ יָדָיִךְ! 3. Dmאֲדוֹנָי Eאֱלוֹהַיִךְ, DmבְּקִרְבֵּךְE Amגִּיבּוֹר, יוֹשִׁיעַ. Gיָשִׂישׂ עָלַיִךְ בְּשִׂמְחָה, Fיָגִיל עָלַיִךְ Dmבְּרִנָּה.

רם ונישא כי ראוי אתה (אתה קדוש)

פזמון: רEם ונישAא כי ראוEי אתהB בכל ליבEינו אוהביAם אותךB רEם ונישAא מעEל העולBם קדAוש קדBוש אתEה אתה קדA—וBש קדEוש -A קד-Aוש קדBוש אתC#mה אתה קדA—וBש קדE—וAש קדAוש קדBוש אתEה

רם ונישא (קלאסי)

פז': רָAם וְנִשָׂEא הַמָּשִׁF#mיחַ, הDוֹד וְהָדָAר לְבוּשׁBmוֹ. E כָּAאן בְּלִבִּEי הַמָּשִׁF#mי–חַF, שׁוֹכֵAן בְּהֵEיכָ–לAוֹ. 1. עָלָAה לַמִּזְבֵּחַ כְּשֶׂBmה, עָנְשִׁBmי הוּא שִׁילֵם כְּפוֹדֶAה. כּל בֶּF#mרֶךְ תִּכְרַע, כּל לָשׁוֹC#mן כֵּן תּוֹדֶBmה. E 2. הִAשְׁתַּחֲווּ לְפָנָBmיו, הַיוֹשֵׁBmב לִימִינוֹ שֶׁל הָאָAב. כּל עַF#mיִן תִּרְאֶה, שִׁיבָתC#mוֹ לִבְחִירָBmיו. E

ריבון עולם

1. באתי לפנCיך, להלAmל אותך נפלאFים הם מעשיך ואהDmבתך גדולGה פזמון: ריבון עולCם נפלאות הנך עושAmה אין כמוך אדונFי, אין כמDmוך אדונGי 2. ישוע אין כמCוך, אדונAmינו לכבודךF נרים ידים ונקרDmא גם בשמךG

רחמים אבקש

1. Emאבוא לשאת תפילה, בעCד עמי Emלבי כמDים בקרבGי D Emאשא קולי לאל החCי רואי Dבפי תפילה לרחמEmים 2. רEmחמ-יDם אבקEmש EmרחמיDם אבקGש D למGען שמךD למCען שמךD רCחמ-יDם אבקGש